Neden Dövme

Dövme, metalin dövmecilik olarak bilinen presleme, dövülme ve sıkıştırılma ünitelerinde imal edilir. Normal şartlarda metalin üzerinde çalışmaya başlamadan önce parça uygun ısıya gelinceye kadar ön ısıtma gerçekleştirilir. Dövmecilik çok sayıda teçhizat ve tekniği gerektirir. Birçok dövme işlemini ve karakteristik metal özelliklerini bilmek, dövme ürün tasarımının anlaşılmasında anahtar noktadır. Genellikle dövme parçalar, tek ve çift tesirli çekiç ve pres kullanarak şekillendirilir. Çekiçle yapılan dövme işlemi kalıp vasıtasıyla tekrarlanan vuruşlar uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Dövme ürününün kalitesi ve dövme operasyonunun ekonomik olması ve işleme gücü, işlenme tarzına ve teknisyenin kalifiye olmasıyla doğru orantılıdır. Programlanabilir dövme ekipmanları ustaya olan bağımlılığı azaltmış ve yöntem tutarlılığını artırmıştır. Dövmede her kalıp baskısına bir vuruş uygulanmakta ve teknisyene bağlı olan becerinin önemi azalırken her baskının tasarımı daha önemli hale gelmektedir.