Çevre Politikası

Sistaş müşterilerine ve çalışanlarına temiz, güvenli ve sağlık koşullarına uygun bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Doğal yaşam koşullarını göz ardı etmeden, topluma ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk içinde ve çevre odaklı davranır.

Amacımız, ticaret ile çevresel beklentileri beraber ve birbirine uyum içinde yürütmektir. Atıkları imha etmekten ziyade onları yeniden değerlendirmek Sistaş’ın temel ilkesidir. Çevre kirliliğini engellemek, ortadan kaldırmak veya mümkün olduğunca en aza indirmek için önlemler alır. Çalışanlarını çevreye uyumlu davranması ve çevre bilinci oluşması için etkili olmakta özen gösterir.

ISO 14001 SERTİFİKASI

ISO 14001 SERTİFİKASI